THETAHEALING tm -MEDITAATIOTEKNIIKKA

VAHVISTA YHTEYTTÄSI, SISÄISTÄ VIISAUTTASI JA SINUSSA OLEVAA RAKKAUTTA.


Haluaisitko vapauttaa itsesi menneisyytesi rajoittavista malleista ja tunnekuormasta sekä päivittää alitajuista ohjelmointiasi paremmin sinua palvelevaksi?

ThetaHealingTM on yksinkertainen ja helposti opittava meditaatiotekniikka, joka auttaa sinua tutustumaan itseesi syvemmin, vahvistamaan intuitiotasi ja sinussa olevaa rakkautta, muuttamaan alitajuista ohjelmointiasi ja luomaan selkeällä mielellä sitä elämää, jota haluat elää.

Aina emme edes tiedä mitä oikeasti elämältä haluamme, ennen kuin vapautamme itsemme menneisyyden malleista ja ulkoa tulevista odotuksista ja rajoitteista.


KATSO VIDEOLTA, MITEN ERILAISET IHMISET OVAT KOKENEET KURSSIT JA THETAHEALING tm -TEKNIIKAN:


TUTUSTU TARKEMMIN THETAHEALING -KURSSEIHIN KLIKKAAMALLA TÄSTÄ.

MITEN TEKNIIKKA VOISI AUTTAA SINUA? Keskustellaksesi kursseista tarkemmin, laita sähköpostia antti(@)healingandart.net tai varaa ilmainen tutustumispuhelu klikkaamalla tästä.


einstein quote


Mihin tämä tekniikka perustuu?

Neurotietelijä Joe Dispenza sanoo, että kaikki mitä haluamme, on jo meissä ja ympärillämme. Emme tosin ehkä näe sitä, jos katsomme todellisuuttamme menneisyyden linssien läpi. Meidän on siis muutettava näkökulmaamme.

On tärkeä ymmärtää, että todellisuutta muuttaaksemme on muutettava perspektiiviä ei vain tietoisen mielen, vaan myös alitajunnan tasolla.

Jos suhteesi esimerkiksi rakkauteen, rahaan, työntekoon tai muihin ihmisiin ei ole sellainen kuin haluaisit yrityksistäsi huolimatta, niin syyt tähän saattavat löytyä alitajunnastasi elämääsi rajoittavina ohjelmointeina.

Nämä ohjelmoinnit ovat syntyneet sen pohjalta, mitä olemme kokeneet, oppineet tai perineet. Alitajuntamme pitää niistä kiinni, koska uskoo niiden pitävän meidät turvassa.

Maailmalla on useampi theta -aivotaajuutta hyödyntävä meditaatiotekniikka, joilla pystymme tutkitusti muuttamaan todellisuuttamme ja sitä kautta ohjelmointiamme neurologiamme ja solujemme tasolla. Sitä kautta myös suhteemme ympäröivään maailmaan muuttuu. Laajasti opiskelemani ja valmentamani ThetaHealing TM on yksi näistä. Muun muassa uraauurtava solubiologi Dr. Bruce Lipton suosittelee tätä tekniikkaa tapana luoda muutosta tunteiden, alitajunnan ja solujen tasolla.

Arkeen sopivat työkalut elämänlaadun parantamiseen

Pohjimmiltaan tässä tekniikassa on kyse työkalusta, jolla teet itsesi onnellisemaksi ja löydät syvemmän rakkauden itseäsi ja kanssaihmisiä kohtaan. Tekniikka tarjoaa konkreettisia ja nykypäivän länsimaiseen arkeen sopivia työkaluja, joilla otat oman mielesi ja todellisuutesi haltuun ja saat vedettyä puoleesi haluamiasi asioita mm. elämässäsi, ihmissuhteissasi ja urallasi.

Kytkeydy potentiaaliisi vapauttamalla mielen rajoitteet

Muuttamalla ajatustesi, asenteidesi ja tunteidesi taustalla olevaa alitajuista ohjelmointiasi ja vapauttamalla pelot ja muut mielen rajoitteet, voit kasvaa aitoon potentiaalisi ihmisenä! Saatat tätä elämässäsi jo tehdäkin, esim. saavuttaessasi inspiroivia ja luovia flow-tiloja jonkun sinulle rakkaan ja intohimoisen tekemisen kautta.

Alitajuiset uskomukset ja niiden muuttaminen

Suurin osa rajoitteistamme sekä kärsimystä aiheuttavista tekijöistä piilee alitajunnassamme opittuina tai perittyinä uskomuksina. Elämääsi vaikuttaa vahvasti se, jos olet vaikkapa lapsena oppinut näkemään maailmaa seuraavanlaisten ajatusmallien kautta: ”en ole riittävän hyvä”, ”rakkaus satuttaa”, ”minun on pärjättävä yksin”.

Tunnistamalla näitä tiedostamattomia uskomusjärjestelmiä ja muuttamalla niitä paremmin sinua palveleviksi, voit muuttaa sitä, miten reagoit ympäröivään maailmaan ja luot omaa todellisuuttasi. 

Miten muutamme uskomuksiamme ja tunteitamme?

ThetaHealing tm tekniikalla selvitetään ensin, miksi alitajunta pitää kiinni tietystä toimintamallista tai uskomusjärjestelmästä. Alitajunnan tehtävä on pitää meidät turvassa ja ylläpitää kehollisia toimintojamme. Se tekee työtään sen pohjalta, minkä uskoo aiempien kokemustemme tai geneettisen perimämme perusteella olevan meidän parhaaksemme. Esimerkiksi tietyt pelot voivat olla sellaisia, jotka ovat palvelleet meitä tai esivanhempiamme aiemmin, mutta rajoittavat tekemistämme ja onnellisuuttamme tässä hetkessä.

Kun alitajuinen uskomus jonkun ongelmamme tai tunteemme taustalla saadaan tunnistettua, voidaan se vapauttaa ja korvata paremmin palvelevilla uskomuksilla ja tunteilla. Muistoille tai vaikeille kokemuksille taas voidaan antaa uusi merkitys ja vapauttaa niihin liittyvät tunteet ja traumat.

Valmentaja Antti Quantan ajatuksia tunteista ja tunnelukoista

Tunnelukot ovat oman näkemykseni mukaan padottua tunne-energiaa, joka voi olla esteenä tietyille asioille, kuten itselläni aiemmin rakkauden kokemiselle ja vastaanottamiselle. Itselläni rakkaus linkittyi vahvasti luottamiseen ja minulla oli alitajuisia esteitä eli haitallisia uskomuksia luottamisen tiellä, mikä teki rakkauden vastaanottamisesta vaikeaa. En uskaltanut suhteissani päästää ketään lähelle, koska alitajuntani ei halunnut kokea uudestaan veljen kuoleman kaltaista tärkeän ihmisen menettämistä tai petetyksi tulemista. Nämä lukot olen vapauttanut ThetaHealing -tekniikalla.

Intuitiiviset kyvyt ja niiden vahvistaminen

Intuitiiviset kykymme ovat merkittävässä roolissa niin ThetaHealing -tekniikassa kuin monissa muissakin tekniikoissa. Meillä kaikilla on intuitiivisia kykyjä, joiden avulla voimme saada tietoa ja vastauksia alitajunnaltamme ja ympäröivästä maailmasta.

Esimerkiksi herkkyys on usein merkki vahvasta intuitiivisesta potentiaalista. Se voi kuitenkin olla taakka, jos emme ymmärrä herkkyyttämme, kykyjämme ja ympäröivää energiaa. Silloin voimme helposti ammentaa ympäristöstämme negatiiviset tunteet ja raskaat energiat. ThetaHealing -tekniikalla voimme vahvistaa intuitiotamme ja oppia suojelemaan omaa energiaamme.

Antin ajatuksia intuitiosta

Voimme oppia käyttämään intuitiotamme vahvana työkaluna ja antaa esimerkiksi tunteidemme johdattaa meitä oikeaan suuntaan, jos olemme sinut niiden kanssa ja tunnistamme, mistä mikäkin tunne tulee. Empatiakykyni ja intuitioni ovat nykyään vahvuus valmentamisessa ja muiden auttamisessa.


TUTUSTU TARKEMMIN THETAHEALING -KURSSEIHIN KLIKKAAMALLA TÄSTÄ.

MITEN TEKNIIKKA VOISI AUTTAA SINUA? Keskustellaksesi kursseista tarkemmin, laita sähköpostia antti(@)healingandart.net tai varaa ilmainen tutustumispuhelu klikkaamalla tästä.


Lähteet

  • Quantum Enigma: Physics Encounters Consciousness (Bruce Rosenblum, Fred Kuttner, Oxford University Press USA, 2011)
  • You Are the Placebo: Making Your Mind Matter (Joe Dispenza, Hay House, 2015)
  • Kvanttifysiikasta Energiahoitoihin – Fyysikon matka mieleen ja paranemiseen -Johanna Blomqvist (2017, Viisas Elämä)
  • Theta Healing: Introducing an Extraordinary Energy Healing Modality (Vianna Stibal, 2011)
  • The Power of Now (Eckhart Tolle, Hodder, 2001)
  • The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business (Charles Duhigg, Random House Trade, 2014)
  • 5 Types Of Brain Waves Frequencies: Gamma, Beta, Alpha, Theta, Delta (Mental Health Daily, 2014)
  • This is how brainwaves contribute to the state of mind (Mindvalley Academy Blog, 2017)
  • What are Brainwaves (Brainworks Neurotherapy, 2016)
  • Getting started with Neurofeedback (John N. Demos, 2005)

The THETAHEALING TM Technique is a meditation technique utilizing a spiritual philosophy developed by Vianna Stibal, owner of THInK & Lets THInK Unique