PARANTAVA THETA- AIVOTAAJUUS

Mistä tulee theta-aivotaajuuden parantava voima?

Theta-taajuus ja sen hallitseminen auttaa parantamaan sekä mieltä että kehoa

Theta-aivotaajuuden hallinta ja sen kanssa työskentely on tarjonnut meille ja monille muille tehokkaat työkalut mm. itsetietoisuuden lisäämiseen, peloista ja ahdistavista tunteista vapautumiseen, sekä mielen rauhoittamiseen ja kirkastamiseen. Käytämmekin valmennuksissa aktiivisesti erilaisia tapoja rauhoittaa mielemme theta-taajuuksille mm. meditaation ja musiikin kautta.

Löydät lisää sisältöä Antilta osoitteesta www.menestysydamella.fi.

Ymmärtääksemme theta-taajuuden parantavaa voimaa, on meidän ensin ymmärrettävä hieman teoriaa aivoaaltojen taustalla. Ajatustemme, tunteidemme ja toimintojemme taustalla on aivoissamme olevien neuronien välinen vuorovaikutus. Kun neuronit kommunikoivat toistensa kanssa aivoissamme, syntyy synkronoituja sähköimpulsseja. Nämä synnyttävät aivoaaltoja, jotka on jaoteltu viiteen pääryhmään taajuuksien mukaan. Nämä ovat gamma beta, alpha, theta ja delta. Aivoaaltojen taajuus eli nopeus mitataan Hertzeinä (sykliä sekunnissa).

Kaikilla viidellä aivoaaltojen pääryhmällä on oma tehtävänsä aivojemme toiminnassa ja jokapäiväisessä elämässämme. Tärkeää onkin se, mikä taajuus milloinkin ”dominoi” eli ohjaa aivotoimintaamme ja siten myös kehollista toimintaamme ja tunnetilojamme. Tätä dominoivaa taajuutta voi ajatella myös senhetkisenä tietoisuuden tilanamme. Hitaampien aaltojen vallitessa saatamme olla uneliaita tai rennossa, unelmoivassa tilassa, kun taas nopeampien aaltojen dominanssi saa meidät aktiivisiksi ja valppaiksi. Jos aivoaaltoja ajattelisi musiikkina, niin alemmat taajuudet kuulostaisivat bassolta ja rummuilta, kun taas ylemmät melodisilta soittimilta kuten huilulta. Yhdessä nämä luovat upeita sinfonioita.

Viisi aivoaaltojen pääryhmää sekä niiden tehtävät ja ominaisuudet

Gamma-taajuus (~40-100 Hz)

Gamma-aallot liitetään erityisesti oppimiseen ja tiedon prosessointiin sekä ympäröivän todellisuuden hahmottamiseen ja aistiemme tulkitsemiseen aivoissa. Liiallinen määrä gamma-aktiivisuutta voi johtaa ahdistukseen tai stressiin, kun taas liian vähäinen määrä voi aiheuttaa oppimis- ja keskittymisvaikeuksia tai masennusta.

Beta-taajuus (~13.5-39 Hz) 

Beta-aallot yhdistetään suureen osaan siitä toiminnasta, joka tapahtuu valveilla ollessamme. Ne liitetään tietoiseen ajatteluumme, loogiseen päättelyymme ja lähes kaikkeen aktiiviseen toimintaamme (mm. kirjoittamiseen, lukemiseen ja keskusteluun) ja ovatkin erittäin tärkeitä esimerkiksi koulu- tai työtehtäviemme suorittamisen sekä sosiaalisen elämämme kannalta. Kahvi ja muut stimulantit lisäävät beta-aktiivisuutta aivoissamme ja sopivasti käytettyinä voivatkin tukea suoriutumistamme. Liiallinen beta-aktiivisuus voi kuitenkin johtaa stressiin tai yliaktiivisuuteen, minkä vuoksi olisi tärkeä myös muistaa rauhoittaa mieltään aktiivisen elämän vastapainona.

Alpha-taajuus (~7.5-13.5 Hz)

Alpha-aallot ovat yhdistävä silta beta ja theta aaltojen (eli tietoisen mielemme ja alitajuntamme) välillä. Ne liitetään rauhoittumiseen ja syvään rentoutumiseen. Esimerkiksi unelmoidessamme tai kuvitellessamme auringonlaskua silmät kiinni aivomme siirtyvät toimimaan alpha-taajuuksilla. Alpha-aaltojen kautta saamme myös intuitiiviset viestimme ja niitä kutsutaankin intuition ääneksi.

Alpha-taajuutta voi käyttää myös parantamiseen – tutkijoiden mukaan Reiki-hoitajat toimivat matalilla alpha-taajuuksilla rentouttaakseen hoidettavan kehoa ja parantaakseen fyysisiä vaivoja. Liian pieni alpha-aktiivisuus aivoissa voi johtaa ahdistukseen, korkeaan stressiin tai unettomuuteen. Liian suuri alpha-aktiivisuus taas saattaa johtaa keskittymisvaikeuksiin ja liialliseen rentouteen.

Theta-taajuus (~4-7.5 Hz)  

Theta-taajuus liitetään luovuuteen, mielikuvitukseen ja luomiseen sekä tunteiden muodostumiseen. Ne ovat linkki alitajuntaamme ja sen kanssa kommunikoimiseen. Theta-aaltoja voikin ajatella ”aktiivisena alitajuntanamme”, sillä ne varastoivat sinne kaikki muistomme, kokemuksemme ja niiden pohjalta opitut sekä perityt uskomuksemme.  Tämän vuoksi ne vastaavat pitkälti maailmankuvastamme, asenteistamme ja käyttäytymisestämme.

Aivomme toimivat luonnollisesti theta-taajuudella tietyissä unisyklin vaiheissa, jolloin alitajuntamme viestii meille unien kautta. Myös hypnoosissa tai syvässä meditatiivisessa tilassa aivot siirtyvät theta-taajuuksille, jolloin ihminen kokee jumalallista ja/tai kosmista yhteyttä, täydellistä rauhaa ja vahvaa läsnäoloa hetkessä. Theta-tilaa voi verrata myös flow-tilaan, jossa on helpompi ylittää itsensä ja yltää huippusuorituksiin.  Liiallinen määrä theta-aktiivisuutta voi olla syynä keskittymisvaikeuksiin, hyperaktiivisuuteen tai impulsiivisuuteen.

ThetaHealing-tekniikaa  harjoittaessa toimitaan tietoisesti Theta-taajuuksilla ja voidaan sieltä käsin mm. hoitaa ja uudelleenohjelmoida mieltä ja alitajuntaa sekä parantaa henkisiä ja fyysisiä vaivoja.

Delta-taajuus (~0-4 Hz)

Delta-aallot liitetään usein syvään ja palauttavaan uneen sekä tiedostamattomiin elintoimintoihimme kuten sykkeen ja ruuansulatuksen säätelyyn. Delta-taajuuksia pidetään myös empatian lähteenä ja porttina kollektiiviseen alitajuntaan ja universumin laajempaan tietoisuuteen, joihin emme tietoisesti pääse käsiksi. Liian vähäinen delta-aaltojen määrä aivoissamme voi haitata palautumistamme unen aikana ja siten vaikeuttaa mm. keskittymistä ja oppimista päivän aikana.

Infra-Low taajuus (<0.5 Hz)  

Tätä hyvin vähän tutkittua aivoaaltojen kuudetta ryhmää pidetään aivotoimintamme rytmittäjänä. Erittäin hitaan luonteensa vuoksi niitä on toistaiseksi vaikea havaita ja mitata tarkasti.

Jo pelkästään theta-aktiivisuuden lisääntyminen aivojen otsalohkossa voi parantaa

Leuchterin ja kumppaneiden vuonna 2002 American Journal of Psychiatry – lehdessä julkaisema tutkimus havaitsi mullistavasti, että vakavasti masentuneet saattoivat parantua yhtä tehokkaasti ilman masennuslääkkeitä, kuin niiden avulla. Tämä placebolääkitystä (sokeripillereitä) saanut ryhmä uskoi paranevansa, mikä lisäsi Theta-aktiivisuutta aivojen otsalohkossa, jonka tutkijat uskoivat olleen ratkaiseva syy potilaiden paranemiseen. Tämä on osoitus positiivisen asenteen tärkeydestä sekä theta-taajuuksien parantavasta voimasta.

Tutkijoiden lausunto Theta-taajuuden vaikutuksesta masennukseen: ”We also further limited our analysis to the theta frequency band (4–8 Hz), because our previous work and work from other laboratories has indicated that energy in the theta band is most strongly associated with treatment outcomes in depression.”

Eli parannat itseäsi jo pelkästään viettämällä aikaa theta-taajuudella!

Kirjoittaja: 

Antti Heikkilä - thetahealing valmentaja - tunteet, rakkaus ja ihmissuhteet

Antti

Löydät uudempaa sisältöä Antilta osoitteesta www.menestysydamella.fi


Lähteet: