FIRSTBEAT -TEKNOLOGIA, PALAUTUMINEN JA ASIAKASTARINAT

 

MISSIOMME:

Vähemmän kuormitusta, parempaa palautumista ja nautinnollisempaa elämää ja työelämää suomalaisille.


MIKSI ON TÄRKEÄÄ YMMÄRTÄÄ STRESSIÄ JA PALAUTUMISTA?

Missionamme on tarjota asiakkaillemme parhaita mahdollisia työkaluja ja valmennusta hyvinvoinnin lisäämiseen sekä henkisen, emotionaalisen ja hermostollisen kuormituksen vähentämiseen, jotta palautumiskyky sekä yön että päivän aikana paranisi ja jaksaminen sekä elämänlaatu töissä ja arjessa olisivat huippuluokkaa.

Datan avulla näemme, milloin ihminen on stressitilassa ja milloin tapahtuu palautumista. On huomattava, että stressitila voi olla sekä positiivinen (esim. innostus, rakastuminen, aktiivinen liikunta) tai haitallinen (esim. huolehtiminen, murehtiminen, kiire).

Kuten Lääkärikeskus Aavan Virta open -valmentajat Petteri Kilpinen ja Anssi Hagqvist tuovat esiin Varianssi -kirjassaan (Fitra, 2019), stressi itsessään ei ole vaarallista, mutta jatkuva stressin ja tekemisen tilassa oleminen johtaa väistämättä uupumukseen.

– Energisen elämän salaisuus piilee ihmisen kyvyssä johtaa oman kuormituksen ja palautumisen suhdetta, itselle optimoitua varianssia kaikilla elämän osa-alueilla, Petteri Kilpinen sanoo.

– Varianssi perustuu kykyyn vuorotella kuormituksen ja palautumisen välillä, Antti Hagqvist toteaa.

Kuitenkin monilla on vaikea saada palautumista käynnistymään kuormittavan työn ja jatkuvien ärsykkeiden keskellä, jolloin varianssi ei toteudu ja kuormittava tila jää päälle. Siihen tarjoamme tehokkaita, kiireiseen arkeen sopivia ratkaisuita.


AUTAMME SINUA KEHITTÄMÄÄN PALAUTUMISTASI JA LATAAMAAN ENERGIAVARASTOSI, JOTTA VOIT SAAVUTTAA KAIKEN MITÄ HALUAT!

Valmennuksemme ja metodiemme tarkoitus on tarjota sinulle tapoja lisätä energiaa arjessasi tarjoamalla työkaluja aktiiviseen palautumiseen ja mielen ja hermoston rauhoittamiseen tavalla, joka lisää käytössäsi olevan energian määrää.


VALMENNUSKONSEPTIMME

Olemme kehittäneet seuraavat yritysmaailman lainalaisuudet huomioon ottavat valmennuskonseptit. Nämä pohjautuvat neurotieteisiin, solubiologiaan ja laajaan tutkimusaineistoon mielen ja kehon toiminnasta. Kaikki opetussisältö ja harjoitukset on hiottu käytännönläheiseen ja helposti omaksuttavaan muotoon.

  • Emotional Detox – Puhdistamme yhdessä viikon aikana kertyneet kuormittavat tunteet, huolet ja murheet, jotta voit jatkaa energisempänä viikkoasi ja sinulla on tilaa ajatella ja hengittää. Tämän seurauksena syntyy tilaa uusille ideoilla ja ratkaisuille. Kohtaat myös kollegasi ja asiakkaasi läsnäolevammin ja empaattisemmin ja teet näin parempaa bisnestä. Voit osallistua valmennukseen fyysisesti tai etäyhteydellä. Paketti sisältää nauhoitetun meditaatioharjoituksen, jota voit hyödyntää myös valmennuksen jälkeen.
  • Mental detox – Onko vaikea löytää fokus ja priorisoida sitä, mitä on tärkeää? Tässä työpajassa kirkastamme mielesi, jotta voit taas ajatella ja nähdä selkeästi, mihin haluat mennä ja miten pääset sinne. Tästä seuraa parempi keskittymiskyky, parempia päätöksiä ja rakentavampaa ajattelua. Voit osallistua valmennukseen fyysisesti tai etäyhteydellä. Paketti sisältää nauhoitetun meditaatioharjoituksen, jota voit hyödyntää myös valmennuksen jälkeen.
  • Energy recharge – Aktivoimme parasympaattisen hermoston palautumisen ja lataamme energiavarastosi, jotta jaksat paremmin työssäsi ja arjessasi. Tämän seurauksena saat enemmän aikaiseksi vähemmällä työllä ja kohtaat eteesi tulevat haasteet tehokkaammin. Voit osallistua valmennukseen fyysisesti tai etäyhteydellä. Paketti sisältää nauhoitetun meditaatioharjoituksen, jota voit hyödyntää myös valmennuksen jälkeen.

Mittaamme ja kehitämme valmennusmetodejamme Firstbeat -teknologialla!

Lue lisää Firstbeatistä: https://www.firstbeat.com/fi/


TUTKITUT TULOKSET JA ASIAKASTARINAT

Alla voit lukea Firsbeatin mittausteknologialla todennettuja case-esimerkkejä siitä, miten valmennuksemme auttaa kehittämään palautumistasi ja kasvattamaan voimavarojasi.


CASE – B2B AVAINASIAKKUUSJOHTAJA, 35-vuotias mies

Halusimme tutkia valmennuksen lyhytaikaisia vaikutuksia palautumiseen ja työntekoon. Teimme vaativaa B2B -teknologiamyyntiä tekevän henkilön kanssa testiasetelman, jossa hän osallistui kolmen päivän mittausjakson aikana yhteen 2 tunnin Energy recharge -valmennukseen ja teki sen jälkeen kotonaan tähän sisältyvän nauhoitetun meditaatioharjoituksen. Kontrollina toimi ensimmäinen päivä, jolloin henkilö ei tehnyt harjoituksia.

Tässä tulokset:


TESTIPÄIVÄ 1 – TAVALLINEN TYÖPÄIVÄ ILMAN HARJOITUSTA TAI INTERVENTIOTA

Antti Quanta, Firstbeat, HEAling and aRT - case asiakkuusjohtaja

Havainnot: Päivänaikaista palautumista ei ilmennyt tavallisen työpäivän aikana, vaikka osallistuja itse sanoi käyneensä pitkällä rauhoittavalla kävelyllä ja katsoneensa illalla jalkapalloa TV:stä. Stressin ja palautumisen tasapaino oli kohtalainen 50/100 hyvien yöunien ansiosta.


PÄIVÄ 2 – TAVALLINEN TYÖPÄIVÄ, ANTTI QUANTAN ENERGY RECHARGE -VALMENNUKSEEN OSALLISTUMINEN KLO 18-20

Case 1 kuva 2 HandA

Havainnot: Kello 18-20 henkilö osallistui Energy recharge -valmennukseen. Kello 19.15 aloitettiin puolen tunnin mieltä ja hermostoa rauhoittava harjoitus. Tämän harjoituksen vaikutus näkyy voimakkaana palautumisjaksona noin klo 19.30-20.30. Stressin ja palautumisen tasapaino oli harjoituksen ansioista huomattavasti edellistä päivää parempi, 67/100.


KOKONAISTULOS KOLMEN PÄIVÄN TESTIJAKSOSTA

Antti Quanta, Firstbeat, HEAling and aRT - case asiakkuusjohtaja

Havainnot: Oheisesta datasta näkee, miten osallistujan fysiologiset voimavarat kasvoivat huomattavasti nimenomaan torstaina ja perjantaina, jolloin harjoituksia tehtiin. Keskiviikkona voimavarat kasvoivat hieman lähtötasosta hyvien yöunien ansiosta. mutta etenkin torstaina kasvu oli merkittävää. Myös perjantaina tehty ohjattu aamuharjoitus näkyy datasta.


OSALLISTUJAN AVOIMET KOMMENTIT TESTIJAKSOSTA:

  • ”Tunsin itseni seuraavan viikon ajan todella latautuneeksi ja koin paljon flow -tiloja. Työpäivät olivat parhaat pitkään aikaan sekä tulosten että fiiliksen osalta. Havaitsin selkeästi, miten torstain valmennuksessa tehdyt harjoitukset latasivat, avasivat mieltä ja antoivat paljon energiaa.”
  • ”Myös testijakson jälkeen itsenäisesti tehdyt Antin ohjatut harjoitukset ovat tuntuneet todella hyviltä ja energisoivilta.”

Valmennuksissamme ja tämän testijakson aikana hyödynsimme Quanta meditation method –kokonaisuuteen sisältyviä tekniikoita.


Voimme valmennuksemme yhteydessä toteuttaa Firstbeat -mittauksia myös sinulle ja organisaatiollesi.

Ota yhteyttä: antti@healingandart.net