FIRSTBEAT -MITTAUSTEKNOLOGIA JA ASIAKASCASET

Mittaamme ja kehitämme valmennusmetodejamme Firstbeat -teknologialla!

Lue lisää Firstbeatistä: https://www.firstbeat.com/fi/


MIKSI ON TÄRKEÄÄ YMMÄRTÄÄ STRESSIÄ JA PALAUTUMISTA?

Olemme tutkineet valmennettaviemme kanssa metodiemme fysiologisia vaikutuksia Firstbeatin teknologialla, joka mittaa sykevälivaihtelusta kuormittumista ja palautumista päivän ja yön aikana. Datan avulla näemme, milloin ihminen on stressitilassa ja milloin tapahtuu palautumista. On huomattava, että stressitila voi olla sekä positiivinen (esim. innostus, rakastuminen, aktiivinen liikunta) tai haitallinen (esim. huolehtiminen, murehtiminen, kiire).

Kuten esimerkiksi Petteri Kilpinen ja Anssi Hagvist tuovat esiin Varianssi -kirjassaan (Fitra, 2019), stressi itsessään ei ole vaarallista, mutta jatkuva stressin ja tekemisen tilassa oleminen johtaa väistämättä uupumukseen.

– Energisen elämän salaisuus piilee ihmisen kyvyssä johtaa oman kuormituksen ja palautumisen suhdetta, itselle optimoitua varianssia kaikilla elämän osa-alueilla. Nykyinen jatkuvasti ärsykkeitä tarjoava elämä on luonut meille jaksamisen haasteen, vaikka elämämme ympäröivässä maailmassa on tällä hetkellä turvallisempaa ja hyvinvointia lisäävämpää kuin koskaan aikaisemmin, Petteri Kilpinen sanoo.

– Varianssi perustuu kykyyn vuorotella kuormituksen ja palautumisen välillä. Varianssin avulla saavutamme paremman energisyyden tason, suorituskyvyn ja pysyvämmän terveyden. Ratkaisevaa oman energisyyden kehittymiselle on eri hyvinvointiin vaikuttavien asioiden rytmittäminen ja ajankäytön suunnitelmallisuus, jotta voidaan saavuttaa rasituksen ja palautumisen optimaalinen suhde eli varianssi, Antti Hagqvist toteaa.


AUTAMME SINUA LATAAMAAN ITSESI TÄYTEEN ENERGIAA!

Kuten Kilpinen ja Haqvist tuovat esiin, ei palautuminen tapahdu itsestään ja ylikuormittuminen ja uupumus ovatkin tämän ajan haasteita. Valmennuksemme ja metodiemme tarkoitus on tarjota sinulle tapoja lisätä energiaa arjessasi tarjoamalla työkaluja aktiiviseen palautumiseen ja mielen ja hermoston rauhoittamiseen tavalla, joka lisää käytössäsi olevan energian määrää.

Alla voit lukea Firsbeatin mittausteknologialla todennettuja case-esimerkkejä siitä, miten valmennuksemme auttaa kasvattamaan voimavarojasi.


CASE – B2B AVAINASIAKKUUSJOHTAJA, 35-vuotias mies

Halusimme tutkia valmennuksen lyhytaikaisia vaikutuksia palautumiseen ja työntekoon. Teimme vaativaa B2B -teknologiamyyntiä tekevän henkilön kanssa testiasetelman, jossa hän osallistui kolmen päivän mittausjakson aikana yhteen 2 tunnin ryhmävalmennukseen ja teki sen jälkeen kotonaan Tietoisen johtajan työkalupakkiin sisältyviä meditaatioharjoituksia. Kontrollina toimi ensimmäinen päivä, jolloin henkilö ei tehnyt harjoituksia.

Tässä tulokset:


TESTIPÄIVÄ 1 – TAVALLINEN TYÖPÄIVÄ ILMAN HARJOITUSTA TAI INTERVENTIOTA

Antti Quanta, Firstbeat, HEAling and aRT - case asiakkuusjohtaja

Havainnot: Päivänaikaista palautumista ei ilmennyt tavallisen työpäivän aikana, vaikka osallistuja itse sanoi käyneensä pitkällä rauhoittavalla kävelyllä ja katsoneensa illalla jalkapalloa TV:stä. Stressin ja palautumisen tasapaino oli kohtalainen 50/100 hyvien yöunien ansiosta.


PÄIVÄ 2 – TAVALLINEN TYÖPÄIVÄ, ANTTI QUANTAN VALMENNUSRYHMÄÄN OSALLISTUMINEN KLO 18-20

Case 1 kuva 2 HandA

Havainnot: Kello 18-20 henkilö osallistui valmennukseen. Kello 19.15 aloitettiin puolen tunnin mieltä ja hermostoa rauhoittava harjoitus. Tämän harjoituksen vaikutus näkyy voimakkaana palautumisjaksona noin klo 19.30-20.30. Stressin ja palautumisen tasapaino oli harjoituksen ansioista huomattavasti edellistä päivää parempi, 67/100.


KOKONAISTULOS KOLMEN PÄIVÄN TESTIJAKSOSTA

Antti Quanta, Firstbeat, HEAling and aRT - case asiakkuusjohtaja

Havainnot: Oheisesta datasta näkee, miten osallistujan fysiologiset voimavarat kasvoivat huomattavasti nimenomaan torstaina ja perjantaina, jolloin harjoituksia tehtiin. Keskiviikkona voimavarat kasvoivat hieman lähtötasosta hyvien yöunien ansiosta. mutta etenkin torstaina kasvu oli merkittävää. Myös perjantaina tehty ohjattu aamuharjoitus näkyy datasta.


OSALLISTUJAN AVOIMET KOMMENTIT TESTIJAKSOSTA:

  • ”Tunsin itseni seuraavan viikon ajan todella latautuneeksi ja koin paljon flow -tiloja. Työpäivät olivat parhaat pitkään aikaan sekä tulosten että fiiliksen osalta. Havaitsin selkeästi, miten torstain valmennuksessa tehdyt harjoitukset latasivat, avasivat mieltä ja antoivat paljon energiaa.”
  • ”Myös testijakson jälkeen itsenäisesti tehdyt Antin ohjatut harjoitukset ovat tuntuneet todella hyviltä ja energisoivilta.”

Voimme valmennuksemme yhteydessä toteuttaa Firstbeat -mittauksia myös sinulle ja organisaatiollesi.

Ota yhteyttä: antti@healingandart.net